Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III Nsm 376/09


Dnia 12 lipca 2010 roku
Sygn. akt III Nsm 376/09


O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Anny Graboś
pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
uczestnika postępowania Kamila Niemirowskiego

ostatnio zamieszkałego
22-100 Chełm, ul. Szymanowskiego 13/3


w sprawie z wniosku Agnieszki Traczuk o pozbawienie władzy rodzicielskiej 


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-07-15
Data udostępnienia informacji: 2010-07-15
Data zarchiwizowania informacji: 2010-08-20