Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Przeniesienie VI Wydziału Ksiąg Wieczystych


O G Ł O S Z E N I EPrezes Sądu Rejonowego w Chełmie zawiadamia, że z uwagi na czynności związane z przeniesieniem od dnia 04 maja 2010 roku siedziby VI Wydziału Ksiąg Wieczystych z Placu Niepodległości 1 w Chełmie na Aleję I AWP 16 w Chełmie - w dniach od 21 kwietnia do 30 kwietnia 2010 roku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie będzie działać w ograniczonym zakresie.


Przyjmowane będą jedynie wnioski o wpis do księgi wieczystej:

  • do dnia 28 kwietnia 2010 roku w pokoju 357 w budynku przy Placu Niepodległości 1
  • od dnia 29 kwietnia 2010 roku w pokoju 28 w budynku przy Alei I AWP 16


Natomiast nie będą w tym czasie:

  • wydawane odpisy ksiąg wieczystych,
  • udzielane informacje dotyczące ksiąg wieczystych,
  • udostępniane do wglądu księgi wieczyste jak i akta tych ksiąg.

 

Od 04 maja 2010 roku VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie będzie działać w pełni przy Alei I AWP 16 w Chełmie (dawny Kredyt Bank).

Numery telefonów pozostają bez zmian.

 

Prezes

Sądu Rejonowego


sędzia Hanna Poliszuk

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Katarzyna Waszkiewicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-04-19
Data udostępnienia informacji: 2010-04-19
Data zarchiwizowania informacji: 2010-09-01