Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III Nsm 239/10


Dnia 14 września 2010 r.
Sygn. akt III  Nsm 239/10

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Joanny Nazaruk
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
uczestnika postępowania Stanisława Jarzynowskiego
ostatnio zamieszkałego

Chełm, ul. Litewska 7

z urzędu

z udziałem Anny Dyczko i Stanisława Jarzynowskiego

o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w Chełmie w sprawie III Nsm 482/07 w kierunku pozbawienia władzy rodzicielskiej Anę Dyczko, Stanisława Jarzynowskiego nad małoletnimi dziećmi Oliwią jarzynowską i Elizą Jarzynowską 


 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora , aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-09-15
Data udostępnienia informacji: 2010-09-15
Data zarchiwizowania informacji: 2010-10-05