Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 122/10


Dnia 22 września 2010 r.
Sygn. akt III RC 122/10

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Małgorzaty Luchowskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Jóźwiak Sebastiana

ostatnio zamieszkałego
Siedliszcze 6, 22-130 Siedliszcze

w sprawie

z powództwa Kosiniec Iwona

 

przeciwko Jóźwiak Sebastian

o alimenty 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-09-23
Data udostępnienia informacji: 2010-09-23
Data zarchiwizowania informacji: 2010-10-26