Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 366/10


Dnia 21 września 2010 r.
Sygn. akt III RC 366/10

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Agnieszki Nafalskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Krzysztofa Kamela

ostatnio zamieszkałego
Ludwinów 53, Gm. Cyców

w sprawie z powództwa Agnieszki Kamela

o podwyższenie alimentów 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-09-22
Data udostępnienia informacji: 2010-09-22
Data zarchiwizowania informacji: 2010-10-26