Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 323/10


Dnia 27 września 2010 r.
Sygn. akt III RC 323/10

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Agnieszki Sawy
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Rafała Banaszek

ostatnio zamieszkałego
Bezek Dębiński 20, 22-130 Siedliszcze

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

 


 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-09-28
Data udostępnienia informacji: 2010-09-28
Data zarchiwizowania informacji: 2010-10-29