Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 102/10


Dnia 29 września 2010 r.

Sygn. akt III RC 102/10

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Grażyny Łygas
pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Bogdana Łata

ostatnio zamieszkałego

22-100 Chełm, ul. Wolności 12/14

 

w sprawie

z powództwa Martyny Łata

o podwyższenie alimentówPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-10-01
Data udostępnienia informacji: 2010-10-01
Data zarchiwizowania informacji: 2010-11-02