Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Nc 362/10


Dnia 10 listopada 2010r.
Sygn. akt I Nc 362/10


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Joanny Paszkiewicz – pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie dla reprezentowania interesów w toczącej się rozprawie w  Sądzie Rejonowym w Chełmie

dla nieznanego z miejsca pobytu Janusza Awtoniuka

w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawa
przeciwko pozwanemu Januszowi Awtoniukowi

o zapłatę

- o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Janusza Awtoniuka
- sygn. akt I Nc 362/10.Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Mariusz Błaszczuk
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-11-15
Data udostępnienia informacji: 2010-11-15
Data zarchiwizowania informacji: 2010-12-20