Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR Adm.0012-6/10 PREZESA SĄDU z dnia 24 lutego 2010r.


Dni wolne za święta przypadające w sobotę.

  1. Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu pracy ustalam;

    • za święto przypadające w sobotę 1 maja 2010r. obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin pracownicy Sądu Rejonowego w Chełmie uprawnienie powyższe zrealizują poprzez odebranie innego dnia wolnego w miesiącu maju 2010r tak aby zapewnione było prawidłowe funkcjonowanie Wydziałów i Oddziałów Sądu Rejonowego w Chełmie we wszystkie dni tygodnia.
    • za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010r obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin wyznaczam wolny dzień 24 grudnia 2010r.
    W tym dniu Sąd Rejonowy w Chełmie nie będzie urzędował.
  2. Przewodniczący Wydziałów i Kierownicy Wydziałów  do dnia 15 marca 2010r. przedstawią harmonogram wykorzystania przez pracowników należnego dnia wolnego w miesiącu maju 2010r.
  3. Treść zarządzenia Oddział Administracyjny przekaże do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w każdym budynku Sądu, doręczenie kopii zarządzenia kierownikom komórek organizacyjnych, umieszenie na stronie BIP Sądu Rejonowego w Chełmie.

 

Prezes Sądu Rejonowego


Hanna Poliszuk


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Katarzyna Waszkiewicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-02-25
Data udostępnienia informacji: 2010-02-25
Data zarchiwizowania informacji: 2011-01-03