Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE KIEROWNIKA FINANSOWEGO SĄDU REJONOWEGO Adm. 0013/11 z dnia 14 stycznia 2011 roku


 1. W związku z przeniesieniem do budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 16 - Samodzielnej Sekcji Finansowej Sądu Rejonowego w Chełmie ustalam, iż w dniu 18 stycznia 2011 roku kasa nie będzie czynna.
  W wyżej wymienionym dniu w kasie będzie można dokonywać jedynie zakupu znaków sądowych.
 2. Wpłat należy dokonywać za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych:

  a)    grzywny, opłaty od wniosków:
  nr konta   77 1010 1339 0024 2422 3100 0000        NBP O/O Lublin
   
  b)    zaliczki sądowe:

  nr konta   81 1130 1206 0028 9141 0720 0001        BGK O/Lublin
   
  c)     poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe:
  nr konta   70 1130 1206 0028 9141 0720 0005         BGK O/Lublin

 3. O powyższym powiadomić interesantów w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego

 

mgr Urszula Stasieczek


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-01-14
Data udostępnienia informacji: 2011-01-14
Data zarchiwizowania informacji: 2011-01-27