Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie o wynikach konkursu na 3 wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Chełmie 

Konkurs przeprowadziła w dniu 29 czerwca 2009 r. Komisja powołana zarządzeniem Nr 12/09 Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie w składzie:

 

Przewodniczący - Anna Górna

Członkowie - sędzia Anna Choma

        - sędzia Magdalena Flis

 

Do konkursu przystąpił jeden kandydat:

1.      Pan Andrzej Kusy     

 

W oparciu o wyniki konkursu Komisja wybrała Pana Andrzeja Kusy, na kandydata do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Chełmie,

jako osobę która uzyskała wymaganą liczbę punktów.

 

Kandydat uzyskał następujące wyniki i oceny:

 

Lp. Nazwisko i imię

ocena z testu

(ilość punktów)

ocena z kazusu

(ilość punktów)

łączny wynik konkursu

(ilość punktów)
1 Andrzej Kusy 32 8 40

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

 

Hanna Poliszuk


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-07-01
Data udostępnienia informacji: 2009-07-01
Data zarchiwizowania informacji: 2009-07-16