Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 541/07


Sąd Rejonowy w Chełmie
I Wydział Cywilny
ul. Sienkiewicza 20
22-100 Chełm

Dnia   29 grudnia 2010 r.
Sygn. akt I Ns 541/07O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie  Eleonory Patyry – matki uczestnika postępowania Jacka Ciszewskiego do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie uczestnika Jacka Ciszewskiego, ostatnio zamieszkałego: ul. Jaworowa 94, 05-830 Nadarzyn w sprawie z wniosku Krystyny Ciszewskiej-Bucenko z udziałem Janusza Ciszewskiego, Danuty Ciszewskiej, Marcina Ciszewskiego, Grzegorza Ciszewskiego, Zbigniewa Ciszewskiego, Marii Szykuła, Zofii Ciszewskiej, Marzeny Kępińskiej, Henryka Węgrzyna, Jerzego Kępińskiego, Elżbiety Iwańczuk, Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Chełma, Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Chełmskiego, Gminy Miasto Chełm o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Jacka Ciszewskiego.
- sygn. akt I Ns 541/07.

Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-12-30
Data udostępnienia informacji: 2010-12-30
Data zarchiwizowania informacji: 2011-01-31