Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 588/10


Sąd Rejonowy w Chełmie

Dnia 21 grudnia 2010 r.

Sygn. akt III RC 588/10

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Małgorzaty Luchowskiej

pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Grzegorza Farbiś

ostatnio zamieszkałego

22-230 Wola Uhruska, Józefów 6

 

w sprawie

z powództwa małoletnich Jolanty Farbiś i Pawła Farbiś reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową Agnieszkę Załoga

przeciwko Grzegorzowi Farbiś

o podwyższenie alimentówPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-12-22
Data udostępnienia informacji: 2010-12-22
Data zarchiwizowania informacji: 2011-01-31