Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


OGŁOSZENIE dot. nieczynnych sekretariatów


O G Ł O S Z E N I E


Prezes Sądu Rejonowego w Chełmie zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2011r. z uwagi na czynności związane z przeniesieniem siedziby Sądu z ulicy Sienkiewicza 20 na Al. I AWP 16 w Chełmie będą nieczynne sekretariaty następujących Wydziałów Sądu Rejonowego w Chełmie:


I Cywilny, III Rodzinny i Nieletnich, IV Pracy, V Gospodarczy oraz II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w sprawach Nieletnich, Biuro Podawcze,


Od 24 stycznia 2011 roku Sekretariaty w/w wydziałów będą działały w pełni przy Al. I AWP 16 w Chełmie (dawny Kredyt Bank).

Numery telefonów pozostają bez zmian.

Prezes Sądu Rejonowego

                                       
Sędzia Anna Górna
w/z Wiceprezes


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-01-17
Data udostępnienia informacji: 2011-01-17
Data zarchiwizowania informacji: 2011-03-09