Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 671/10


Dnia 16 lutego 2011 r.

Sygn. akt III RC 671/10

 

O G Ł O S Z E N I E




Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
adw. Jana Chmielewskiego

Kancelaria adwokacka w Chełmie

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Jerzego Miodońskiego

ostatnio zamieszkałego

22-100 Chełm, ul. Słowackiego 23/5

 

w sprawie z powództwa Małgorzaty Miodońskiej

przeciwko Jerzemu Miodońskiemu

o zaprzeczenie



Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-02-18
Data udostępnienia informacji: 2011-02-18
Data zarchiwizowania informacji: 2011-03-21