Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 16473/10


Sąd Rejonowy w Chełmie
I Wydział Cywilny
Al. I Armii Wojska Polskiego 16
22-100 Chełm

Dnia 04.04.2011r.
Sygn. akt I Ns 16473/10


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Joanny Antoniny Gryzik zam. 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Wyspiańskiego 2/7
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
uczestnika postępowania Ewy Dybczyńskiej córki Stanisława i Haliny w sprawie z wniosku Miasta Chełm z udziałem Ewy Dybczyńskiej o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu
- sygn. akt I Ns 16473/10Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-04-05
Data udostępnienia informacji: 2011-04-05
Data zarchiwizowania informacji: 2011-05-09