Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt. VII Ns 972/08


 

Sąd Rejonowy w Chełmie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie VII Ns 972/08 zezwolił wnioskodawcy Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 940,43 zł z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia – docieplenia - pozostałego po Jadwidze Kokłowskiej z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota ma być wypłacona spadkobiercom Jadwigi Kokłowskiej, na ich wniosek, pod warunkiem wykazania praw do spadku. Wzywa się spadkobierców Jadwigi Kokłowskiej do odbioru w/w depozytu w terminie 3 lat od wezwania, w przypadku niepodjęcia depozytu przez uprawnionego nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu.


Chełm, dnia 26 stycznia 2009 r.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-26
Data zarchiwizowania informacji: 2009-07-27