Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Co 4535/10Dnia 27 kwietnia 2011r.
Sygn. akt I Co 4535/10


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Justyny Nowakowskiej
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
Wiesławy Łysiak nieznanej z miejsca pobytu

w sprawie z w niosku wierzyciela Edwarda Dziadko

z udziałem dłużnika Wiesławy Łysiak

o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu dłużnikaWniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-05-04
Data udostępnienia informacji: 2011-05-04
Data zarchiwizowania informacji: 2011-06-06