Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 77/11


Dnia 27 kwietnia 2011 r.

Sygn. akt III RC 77/11

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Tomasza Szczepańskiego

brata pozwanego Pawła Szczepańskiego

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Pawła Szczepańskiego

ostatnio zamieszkałego

Marysin 116, 22-360 Rejowiec

 

w sprawie z powództwa Nowodzińskiej Katarzyny

o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związanePozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-04-27
Data udostępnienia informacji: 2011-04-27
Data zarchiwizowania informacji: 2011-06-06