Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 16/11


Dnia 22 kwietnia 2011 r.

Sygn. akt III RC 16/11

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Hanny Nagórskiej

Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Romana Romanowskiego

ostatnio zamieszkałego

26-600 Radom, ul. Błędowska 21A/1

 

w sprawie

z powództwa Renaty Ciborowskiej

działającej w imieniu i na rzecz małoletniego Patryka Romanowskiego

przeciwko Romanowi Romanowskiemu

o alimentyPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-05-04
Data udostępnienia informacji: 2011-05-04
Data zarchiwizowania informacji: 2011-06-06