Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 684/10


Dnia 24 maja 2011 r.

Sygn. akt III RC 684/10

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Mariana Klimowicz

zam. Olchowiec 38, 22-150 Wierzbica

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Dawida Klimowicza

ostatnio zamieszkałego

Olchowiec 38, 22-150 Wierzbica

 

w sprawie

z powództwa małoletnich Konrada Klimowicz, Damiana Klimowicz i Eryka Klimowicz reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową - matkę Annę Klimowicz

przeciwko Dawidowi Klimowicz

o podwyższenie alimentówPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-05-25
Data udostępnienia informacji: 2011-05-25
Data zarchiwizowania informacji: 2011-07-04