Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie naboru na ławników sądowych


Ogłoszenie

w sprawie  naboru  na ławników sądowych

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników informuję, że stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, stosownie do art. 162 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. Nr 98 z 2001 r., poz. 1070) mogą zgłaszać kandydatów na ławników w terminie do dnia 30 czerwca br.  bezpośrednio radom gmin.


Uwaga: z dniem 14 czerwca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 109 poz.627/

 

 Prezes Sądu Rejonowego

Sędzia


Anna Górna


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Katarzyna Waszkiewicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-05-04
Data udostępnienia informacji: 2011-05-04
Data zarchiwizowania informacji: 2011-08-23
 
Opis pliku:Karta zgłoszeniowa kandydata na ławnika ikona
Plik zamieścił:Michał Leonowicz
Plik wytworzył:Katarzyna Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:2011-06-13
Data udostępnienia informacji:2011-06-13