Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 344/11


Dnia 25 lipca 2011 r.

Sygn. akt III RC 344/11

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Zofii Kułaga

zam. Krasne 12, 22-170 Rejowiec Fabryczny

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Artura Kułaga

ostatnio zamieszkałego

Krasne 12, 22-170 Rejowiec Fabryczny

 

w sprawie z powództwa Agaty Wójciszyn

o podwyższenie alimentówPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-07-26
Data udostępnienia informacji: 2011-07-26
Data zarchiwizowania informacji: 2011-09-07