Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 138/11


Dnia 22 lipca 2011 r.

Sygn. akt III RC 138/11

 

O G Ł O S Z E N I E




Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Grażyny Łygas

Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Romana Gargola

ostatnio zamieszkałego

Chełm, ul. Hrubieszowska 20

 

w sprawie

z powództwa Dariusza Gargola

o podwyższenie alimentów



Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-07-25
Data udostępnienia informacji: 2011-07-25
Data zarchiwizowania informacji: 2011-09-07