Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 207/11


Dnia 5 lipca 2011 r.

Sygn. akt III RC 207/11

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Agnieszki Sawa

pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Jarosława Piotra Paszkiewicza

ostatnio zamieszkałego

22-100 Chełm, ul. Wołyńska 13 m. 125

 

w sprawie

z powództwa Klaudi Paszkiewicz w imieniu i na rzecz której działa przedstawiciel ustawowy matka Katarzyna Paszkiewicz

przeciwko Jarosławowi Piotrowi paszkiewicz

o podwyższenie alimentówPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-07-18
Data udostępnienia informacji: 2011-07-18
Data zarchiwizowania informacji: 2011-09-07