Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III Nsm 170/11


Dnia 22 sierpnia 2011 r.

Sygn. akt III Nsm 170/11

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Małgorzaty Luchowskiej

pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie

uczestnika postępowania Pawła Kościuk

ostatnio zamieszkałego

22-100 Chełm, ul. Żeromskiego 28B

 

w sprawie

z wniosku Agnieszki Zienkiewicz

z udziałem Pawła Kościuk

o zawieszenie władzy rodzicielskiej

 


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-08-22
Data udostępnienia informacji: 2011-08-22
Data zarchiwizowania informacji: 2011-09-26