Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III Nsm 199/11


Dnia 26 sierpnia 2011 r.

Sygn. akt III Nsm 199/11

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Marzeny Marcinek

pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie

uczestnika Andrzeja Mirosława Ćwiklińskiego

ostatnio zamieszkałego

ul. Dębina 1, 22-135 Białopole

 

w sprawiez urzędu

z udziałem Anny Ćwiklińskiej i Andrzeja Mirosława Ćwiklińskiego

o przywrócenie władzy rodzicielskiej Annie Ćwiklińskiej i zawieszenie władzy rodzicielskiej Andrzejowi Ćwiklińskiemu

 


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-08-29
Data udostępnienia informacji: 2011-08-29
Data zarchiwizowania informacji: 2011-09-30