Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 236/11


Dnia 25 sierpnia 2011 r.

Sygn. akt III RC 236/11

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Agnieszki Sawa

pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Pawła Gołuchowskiego

ostatnio zamieszkałego

Chełm, ul. Reformacka 24a

 

o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiejPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-08-29
Data udostępnienia informacji: 2011-08-29
Data zarchiwizowania informacji: 2011-09-30