Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 225/11


Dnia 06 września 2011 r.

Sygn. akt III RC 225/11

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Agnieszki Sawa - pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Pawła Gołuchowskiego

ostatnio zamieszkałego

Chełm, ulica Stephensona 7/1

 

w sprawie z powództwa małoletniego Olafa Gołuchowskiego reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową matkę Monikę Gołuchowską

przeciwko Pawłowi Gołuchowskiemu

o alimentPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-09-09
Data udostępnienia informacji: 2011-09-09
Data zarchiwizowania informacji: 2011-10-11