Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 268/11


Dnia 26 października 2011 r.

Sygn. akt III RC 268/11

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Marzeny Marcinek - pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Michała Janta - Lipińskiego

ostatnio zamieszkałego

Parypse 54C, 22-151 Staw

 

w sprawie z powództwa Mirosława Janta-Lipińskiego i Barbary Janta-Lipińskiego w imieniu i na rzecz których działa przedstawiciel ustawowy matka Bożena Janta-Lipińska

przeciwko Michałowi Janta-Lipińskiemu

o podwyższenie alimentówPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-10-26
Data udostępnienia informacji: 2011-10-26
Data zarchiwizowania informacji: 2011-12-08