Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 555/11


Dnia 06 grudnia 2011 r.

Sygn. akt III RC 555/11

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Joanny Nazaruk

pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie

pozwanego Bogdana Dżaman

ostatnio zamieszkałego

Dorohusk, ul. I Armii Wojska Polskiego 70

 

w sprawie z powództwa Urszuli Dżaman

o podwyzszenie alimentówPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-12-08
Data udostępnienia informacji: 2011-12-08
Data zarchiwizowania informacji: 2012-01-13