Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt. VII Ns 975/08


 

Sąd Rejonowy w Chełmie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie VII Ns 975/08 zezwolił wnioskodawcy Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 265,40 zł z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia – ocieplenia - pozostałego po Bogumile Policha z zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma być wypłacona spadkobiercom Bogumiły Policha na ich wniosek pod warunkiem wykazania praw do spadku. Wzywa się spadkobierców Bogumiły Policha do odbioru w/w depozytu w terminie 3 lat od wezwania, w przypadku niepodjęcia depozytu przez uprawnionego nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu.


Chełm, dnia 26 stycznia 2009 r.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-26
Data zarchiwizowania informacji: 2009-07-27