Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt VII Cupr 73/09


 

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie:
Marzeny Marcinek - pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie:
pozwanego - Cezarego Tkaczyka, którego miejsce pobytu nie jest znane (ostatnie miejsce zamieszkania ul. Rolnicza 38, 22-100 Chełm)
w sprawie:
z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie przeciwko Cezaremu Tkaczykowi o zapłatę kwoty 1.161,23 złotych wraz z ustawowymi odsetkami

Sygn. akt VII C- upr 73/09
Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Chełm, dnia 14 lipca 2009 roku.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-07-14
Data udostępnienia informacji: 2009-07-14
Data zarchiwizowania informacji: 2009-08-18