Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I C-upr 258/11


Dnia 02 stycznia 2012 r.

Sygn. akt I C-upr 258/11

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie

Katarzyny Suszyńskiej-Dudek pracownika tut. Sądu,

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie

 

nieznanego z miejsca pobytu Henryka Samolity

w sprawie z powództwa KGPN Doradztwo Finansowo-Prawne Marcin Kalisz spółka jawna w Warszawie

przeciwko Henrykowi Samolicie

o zapłatę kwoty 600,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lutego 2005 roku do dnia zapłatyWniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-01-03
Data udostępnienia informacji: 2012-01-03
Data zarchiwizowania informacji: 2012-02-08