Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 525/10


Dnia 04 stycznia 2012 r.

Sygn. akt III RC 525/10

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Adw. Izabeli Panasiuk

Kancelaria Adwokacka w Chełmie

Pl. Kościuszki 1

 

do zastępowania w Sądzie rejonowym w Chełmie

pozwanego Bogdana Mikuły

ostatnio zamieszkałego

42 Young Cres Niag - On - Lake Ont

Canada LOS IJO

 

 

w sprawie z powództwa Doroty Mikuła

o alimentyPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-01-05
Data udostępnienia informacji: 2012-01-05
Data zarchiwizowania informacji: 2012-02-08