Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 647/11


Dnia 07 lutego 2012 r.

Sygn. akt III RC 647/11

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Małgorzaty Luchowskiej

pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie

pozwanego Jana Frankiewicza

ostatnio zamieszkałego

Tokarówka 54, 22-335 Żółkiewka

 

 

w sprawie

z powództwa małoletniej Patrycji Izabeli Frankiewicz reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową - matkę Małgorzatę Dopieralską

przeciwko Janowi Romanowi Frankiewicz

o podwyższenie alimentówPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-02-08
Data udostępnienia informacji: 2012-02-08
Data zarchiwizowania informacji: 2012-03-12