Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt. I Ns 579/08


 

W Sądzie Rejonowym w Chełmie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 579/08 z wniosku Spółdzielni Produkcji Rolno – Przemysłowej Odra w likwidacji w Nowosiółkach z udziałem Tadeusza Szczupaka, Iwony Łoś, Jana Malawskiego, Barbary Ogórek, Gminy Chełm, Skarbu Państwa – Starosty Chełmskiego, Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Chełm, Franciszki Bystrej, Augusty Gut, Leokadii Frej, Czesława Kruka, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Podgórzu gminy Chełm składającej się z działki oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 69 o powierzchni 0,67 ha. Sąd wzywa zainteresowanych właścicieli do zgłoszenia się w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wskazania własności, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.


Chełm, dnia 24 marca 2009 r.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-26
Data zarchiwizowania informacji: 2009-07-01