Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 59/12


Dnia 24 lutego 2012 r.

Sygn. akt III RC 59/12

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Agnieszki Sawy

pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie

pozwanego Edwarda Piotra Ignaciuka

ostatnio zamieszkałego

Myszkowiec 12, gmina Dorohusk

 

 

w sprawie

z powództwa Jolanty Ignaciuk

przeciwko Edwardowi Piotrowi Ignaciuk

o alimentyPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-02-28
Data udostępnienia informacji: 2012-02-28
Data zarchiwizowania informacji: 2012-04-04