Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 341/11


O G Ł O S Z E N I EW Sądzie Rejonowym w Chełmie, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie, sygn. akt I Ns 341/11 z wniosku Jana Dolińskiego o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego  własności  nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Jagodne gmina Sawin,  oznaczonych jako działki gruntu nr 74 i 51, o łącznej powierzchni  0,58 ha, oraz jako działka gruntu nr 65 o powierzchni 0,18 ha dla których nie ma urządzonej księgi wieczystej, znajdującej się w posiadaniu Jana Dolińskiego.
Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości.

 

PRZEWODNICZĄCA

I Wydzału Cywilnego

 

Sędzia Magdalena Flis


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-01-19
Data udostępnienia informacji: 2012-01-19
Data zarchiwizowania informacji: 2012-05-18