Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 859/11


O G Ł O S Z E N I EW Sądzie Rejonowym w Chełmie, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie, sygn. akt I Ns 859/11 z wniosku Andrzeja Kowalskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności  nieruchomości położonej w Chełmie w pobliżu ul. Lwowskiej, oznaczonej jako działki gruntu nr 305, o pow. 0,1005 ha dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, znajdującej się w posiadaniu Andrzeja Kowalskiego.
Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości.

 

PRZEWODNICZĄCA

I Wydzału Cywilnego

 

Sędzia Magdalena Flis


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-02-17
Data udostępnienia informacji: 2012-02-17
Data zarchiwizowania informacji: 2012-05-22