Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 55/12


Dnia 14 maja 2012 r.

Sygn. akt III RC 55/12

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Małgorzaty Luchowskiej

Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie

pozwanej Sabiny Birus

ostatnio zamieszkałej

22-145 Dubienka, ul. Chełmska 21

 

w sprawie

z powództwa małoletniego Adriana Birus reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego ojca Mirosława Birus

przeciwko Sabinie Birus

i z powództwa Anity Birus

przeciwko Sabinie Birus

o alimentyPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-05-22
Data udostępnienia informacji: 2012-05-22
Data zarchiwizowania informacji: 2012-06-28