Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III Nsm 127/12


Dnia 16 maja 2012 r.

Sygn. akt III Nsm 127/12

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Agnieszki Nafalskiej

Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie

uczestnika postępowania Arvish Kumar Mungur

ostatnio zamieszkałego

8 Barrowfield Close

 

o ograniczenie włądzy rodzicielskiejPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-05-17
Data udostępnienia informacji: 2012-05-17
Data zarchiwizowania informacji: 2012-06-28