Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 178/12


Dnia 31 maja 2012 r.

Sygn. akt III RC 178/12

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Agnieszki Nafalskiej

Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie

pozwanego Grzegorza Stanisława Protasiewicza

ostatnio zamieszkałego

Rogatka 120, 22-145 Dubienka

 

w sprawie

z powództwa Małgorzaty Protasiewicz

przeciwko Grzegorzowi Stanisławowi Protasiewicz

o ustanowienie rozdzielności majątkowejPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-05-31
Data udostępnienia informacji: 2012-05-31
Data zarchiwizowania informacji: 2012-07-03