Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 449/11Data 29 maja 2012 roku
Sygn. akt I Ns 449/11

O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora:

 

I.    w osobie Katarzyny Suszyńskiej-Dudek do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie Jacka Filipczuka  oraz Elżbiety Filipczuk – nieznanych z miejsca pobytu;

 

II.    w osobie Ilony Wilk do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie Katarzyny Miszczuk – nieznanej z miejsca pobytu
w sprawie z wniosku   Tadeusza Danielaka i innych
z udziałem   Miasta Chełm, Piotra Pietruka, Zygmunta Pytlakowskiego, Jana Hamulczuka, Krzysztofa Wilgockiego, Michała Ignatiuka, Ryszarda Pytlakowskiego, Roberta Hamulczuka, Krzysztofa Hamulczuka, Grzegorza Hamulczuka, Piotra Filipczuka, Kazimiery Olewińskiej, Anety Szczyrby, Anny Tyczyńskiej, Katarzyny Miszczuk, Małgorzaty Młynarczyk, Jana Filipczuka, Krystyny Panasiuk, Gabrieli Mazurek, Stanisława Sawy, Małgorzaty Sawy, Teresy Panas, Rozalii Filipczuk, Heleny Tabor
o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-05-29
Data udostępnienia informacji: 2012-05-29
Data zarchiwizowania informacji: 2012-07-03