Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Co 388/12


Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie  Katarzyny Suszyńskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Mieczysława Sawy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Roberta Łogosza sygn. akt KM 1834/11,ostatnio zamieszkałego: ul. Św. Mikołaja 7/19, 22-100 Chełm - w sprawie z wniosku Banku Pekao S.A. w Warszawie o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Mieczysława Sawy - sygn. akt I Co 388/12.

Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
PRZEWODNICZĄCA
I Wydziału Cywilnego

sędzia Magdalena Flis


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-07-04
Data udostępnienia informacji: 2012-07-04
Data zarchiwizowania informacji: 2012-08-07