Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 10/09


 

W Sądzie Rejonowym w Chełmie, I Wydział Cywilny toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 10/09) z wniosku Zbysława Stecia o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Klesztów, gmina Żmudź, stanowiącej działki: nr 444 o pow. 1,18 ha, nr 438 o pow. 0,63 ha, nr 38 o pow. 0,66 ha dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, znajdującej się w posiadaniu Zbysława Stecia.
Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości.

 

Chełm, dnia 29 maja 2009 roku.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-05-29
Data udostępnienia informacji: 2009-05-29
Data zarchiwizowania informacji: 2009-08-31