Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 707/11


Dnia 16 lipcaa 2012 r.

Sygn. akt III RC 707/11

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Adw. Agnieszki Remiś

Z Kancelarii Adwokackiej w Chełmie

 

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie

pozwanego Andrzeja Flis

ostatnio zamieszkałego

Busówno 22, gmina Wierzbica

 

w sprawie

z powództwa Prokuratora Rejonowego w Chełmie działającego na rzecz małoletnich: Patryka Andrzeja Tokarskiego i Eryka Mirosława Tokarskiego reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego matkę Elżbietę Cieszko

o ustalenie ojcostwaPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-07-23
Data udostępnienia informacji: 2012-07-23
Data zarchiwizowania informacji: 2012-08-31