Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 717/12


W Sądzie Rejonowym w Chełmie I Wydziale Cywilnym w sprawie sygnatura akt I Ns 717/12 z wniosku Skarbu Państwa-Prezydenta Miasta Chełma  z udziałem Aliny Dobosz, Wiesława Soczyńskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w  Chełmie przy ulicy Południowej, oznaczonych jako działki gruntu numer 6 o powierzchni 361m2 i 30/1 o powierzchni 64m2, położonych w obrębie 25 Miasta Chełm dla których nie jest prowadzona księga wieczysta.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych a w szczególności spadkobierców Leona Wilka, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie to udowodnione.

 

PRZEWODNICZĄCA

I Wydziału Cywilnego


sędzia Magdalena Flis

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-05-28
Data udostępnienia informacji: 2012-05-28
Data zarchiwizowania informacji: 2012-08-31