Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 182/12


Dnia 28 sierpnia 2012 r.

Sygn. akt III RC 182/12

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Marzeny Marcinek-Rura

pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie

 

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie

pozwanego Marka Kurowskiego

ostatnio zamieszkałego

22-100 Chełm, ul. Kolberga

 

w sprawie

z powództwa Małgorzaty Mai Kurowskiej w imieniu i na rzecz której działa przedstawiciel ustawowy matka Monika Śmigasiewicz

przeciwko Markowi Kurowskiemu

o podwyższenie alimentówPozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-08-30
Data udostępnienia informacji: 2012-08-30
Data zarchiwizowania informacji: 2012-10-02