Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III Nsm 466/12


Dnia 09 stycznia 2013r.
Sygn. akt III Nsm 466/12


O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Anny Graboś

Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
uczestnika postępowania Yoshio Nishizawa

ostatnio zamieszkałego
w Japoni Saitama-ken Nakaarai 468, Nishiki Haitzu 3-202, 359-0041 Tokorozawa-Sih

o przywrócenie władzy rodzicielskiej Jolancie Nishizawa   


 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2013-01-10
Data udostępnienia informacji: 2013-01-10
Data zarchiwizowania informacji: 2013-02-22